برگزاری گارگاه آموزشی امدادو اسکان جمعیت هلال احمر ویژه اربعین حسینی به میزبانی مجتمع میثاق باشهدا آبادان

جمعیت هلال احمر استان خوزستان جهت استقبال ازطرح امدادواسکان زائران اربعین حسینی گارگاه آموزش بهداشت  وساماندهی تجمعات انبوه وجمعیت متحرک باحضور عوامل جمعیت های هلال احمر استان های ایلام،کرمانشاه، خوزستانبه مدت 3روز درمجتمع میثقاق باشهدا دایر شد

که مباحثی پیرامون دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت:با توجه به وظایف تعریف شده از سوی ستاد اربعین مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی درعراق و امداد و نجات در ایران در ایام اربعین به هلال احمر واگذار شده است.

ارسال نظر