حضور پرسنل وکارکنان مجتمع میثاق وبرپایی موکب درمرزشلمچه به مناسبت اربعین حسینی

این  موکب جهت خدمات رسانی به زئران اربعین حسینی دایر

ارسال نظر